Буров Олександр Юрійович

Д.т.н., провідний науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної Академії педагогічних наук України, спеціальність 05.01.04.

  

ПЕРЕЛІК

основних наукових праць

 

1. Буров О. Ю. Поєднання оцінки юзабіліті електронних засобів навчання та ергономічної експертизи / О.Ю. Буров, О.Р. Царик // Вісник Національного Авіаційного Університету. – 2014. – Т. 59. – №. 2. – С. 136-140.

2. Буров О. Ю. Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ / О. Ю. Буров // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №. 50, вип. 6. – С. 1-13.

3. Burov O. Y. Technology and innovation in human activity of the information age: information challenges and technologies / O. Y. Burov // Information Technologies and Learning Tools. – 2015. – 49 (5). – С. 16-25.