Паспорт

спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи (технічні науки)

Формула спеціальності

Транспортні системи – галузь науки і техніки, яка займається дослідженням закономірностей, що визначають умови раціональної організації транспортного обслуговування і транспортних процесів і охоплює проблеми формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази – мережі шляхів сполучення, транспортних, складських та перевантажувальних засобів. До її задачі входить розробка наукових основ і методів забезпечення ефективного функціонування транспортних систем, раціональної організації пасажирських та вантажних перевезень.

Напрямки досліджень

1. Удосконалення засобів, технології та умов перевезення вантажів, пасажирів та багажу, методів оперативного управління процесами перевантаження у вузлах транспортної мережі.

2. Дослідження і розробка комплексу технічних засобів для розвитку та ефективного використання елементів транспортних систем, визначення закономірностей взаємного впливу транспортних систем та зовнішнього середовища, обґрунтування вимог до транспортних споруд та їх обладнання.

3. Дослідження закономірностей формування попиту на транспортні послуги по перевезенню пасажирів та вантажів.

4.Обґрунтування, розроблення і удосконалення методів, технологій і технічних засобів транспорту для організації міжнародних, змішаних, комбінованих та інтермодальних перевезень пасажирів і вантажів.

5. Розробка моделей прийняття рішень суб'єктами транспортних ринків по доставці різних вантажів у регіональних, міжрегіональних та міжнародних сполученнях.

6. Виявлення та обґрунтування факторів ефекгивності транспортних систем, розробка теорії і методів організації та управління розвитком транспортних систем.

7. Розробка теорії і наукових основ організації транспортних процесів і систем.

8. Вирішення комплексних проблем логістичного управління, пов'язаних з транспортом,складуванням, переробкою вантажів, розміщенням замовлень та запасами.

9. Формування національної транспортної мережі, її взаємодія з транспортними системами інших країн.

10. Розробка наукових основ формування, організації та функціонування національної мереж і міжнародних транспортних коридорів та її інтеграції в світову та європейську транспортну систему.

11. Закономірності формування вантажопотоків, організація управління ними і розробка методів організації транспортного процесу, заснованих на принципах логістики, формування відповідних систем транспортно-експедиційиого обслуговування.

12. Закономірності формування пасажиропотоків, побудова транспортних пасажирських систем міст, сільських районів та регіонів.

13. Проблеми взаємодії різних видів транспорту при перевезеннях вантажів та пасажирів.

14. Обгрунтування технологічних процесів пасажирських і вантажних перевезень, їх організації і управління в інтегрованих системах та системах окремих видів транспорту: авіаційного, автомобільного, водного, залізничного.

15. Розробка раціональних систем та обгрунтування засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт в пунктах збігу різних видів транспорту.

16. Закономірності формування транспортних потоків і розробка систем організації руху та технології управління ними.

17. Обґрунтування вимог до застосування методів та засобів автоматизації управління рухом, транспортної телематики та принципів синергетичного об'єднання взаємодії різних транспортних засобів та систем.

18. Проблеми безпеки транспорту. Закономірності впливу фактора людини на транспортні процеси.