Паспорт

 спеціальності 05.01.04 – Ергономіка (технічні науки)

Формула спеціальності

Ергономіка – науково-практична дисципліна про комплексну багатофакторну оптимізацію трудової діяльності людини та умов її здійснення в системах «людина – знаряддя праці – предмет праці – виробниче середовище». Процес оптимізації виходить із системних властивостей компонентів трудового процесу і базується на системних показниках його ефективності. Дослідження системи здійснюється як вивчення єдиного функціонального цілого.

Оптимізація трудової діяльності, створюючи необхідні передумови для збереження здоров’я і розвитку особистості працівника, добиватися істотного підвищення ефективності та надійності діяльності людини.

 Напрямки досліджень

1. Розкриття закономірностей трудової діяльності людини в системах «людина – техніка – середовище» (ЛТС) і визначення правил її організації.

2. Розробка теорії діяльності людини в системах ЛТС.

3. Розробка теорії оптимального багатофакторного синтезу систем ЛТС.

4. Розробка методології прогнозування еволюції, моделювання, дослідження, проектування та експлуатації систем ЛТС в специфічних умовах її застосування.

5. Розробка методів і засобів ергономічного забезпечення систем ЛТС, які знаходяться в експлуатації: удосконалення ергономічних властивостей і якостей технічних засобів, параметрів виробничого середовища і способів професійної підготовки людини.