Наказ «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року» від 22.12.2016 року № 1604.

 

Спеціальності ради:

05.01.04 – ергономіка;

05.22.01 – транспортні системи.

Відомості про склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03:

-         доктор технічних наук, професор Лобашов Олексій Олегович, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.22.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03:

-         доктор технічних наук, професор Линник Ірина Едуардівна, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.01.04.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03:

-         кандидат технічних наук, Понкратов Денис Павлович, доцент кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.22.01.

Персональний склад ради:

 • Брусенцов Віталій Гаврилович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Український державний університет залізничного транспорту, спеціальність 05.01.04;
 • Буров Олександр Юрійович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної Академії педагогічних наук України, спеціальність 05.01.04;
 • Григорова Тетяна Михайлівна, доктор технічних наук, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, спеціальність 05.22.01;
 • Давідіч Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.22.01;
 • Ільченко Борис Самуїлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.01;
 • Капцов Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.22.01;
 • Кисельов Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, декан, Академія муніципального управління МОН України, спеціальність 05.22.01;
 • Хворост Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, директор центру Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.22.01;
 • Назаренко Леонід Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.01.04;
 • Осташевський Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Адміністрації Державної прикордонної служби України, спеціальність 05.01.04;
 • Харченко Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, директор інституту, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.01.04;
 • Шпачук Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.01.04.